به نام خدا

 
این شرکت مفتخر است که با واردات  درایو آسانسور
برای اولین بار در اوایل 1376 تحول عظیمی در بازار
آسانسور ایران ایجاد کرده و هم اکنون با واردات
سیستم یک پارچه کنترل و درایو که مخصوص
آسانسور شرکت Step Sigriner Elektronic
می باشد به فعالیت خود ادامه می دهد.